Babygroep de Matroosjes

Babygroep de Matroosjes

In de babygroep de Matroosjes zitten maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 11 maanden.

Om voor ieder kind een evenwichtige balans te kunnen creëren, werken wij in onze groep de  met speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers; onze baby specialisten.
Medewerkers met extra gevoel en affiniteit voor baby’s die naast hun reguliere opleiding ook een aparte training tot babyspecialist hebben gevolgd. In deze training is de kennis over de ontwikkeling en behoeften van baby’s verder uitgebreid en is de sensibiliteit voor de signalen van de jongste kinderen vergroot.

Baby’s worden door onze specialisten met veel liefde en zorg opgevangen. Wij gaan daarbij uit van de gedachte dat baby’s zowel kwetsbaar als ook bijzonder krachtig zijn. Het bewustzijn van de kwetsbaarheid van baby’s binnen het kindercentrum heeft onze dagelijkse aandacht. Baby’s worden veel vastgehouden, op schoot gevoed, in de draagzak gedragen, gerustgesteld wanneer ze huilen, krijgen bewegingsvrijheid om te spelen en groeien, gaan op verzoek naar bed en worden gevoed wanneer ze honger hebben. Voordat de baby komt wennen, wordt  er een intake afspraak gepland met de ouders.  Dit gebeurt telefonisch. Het gesprek heeft als doel het kennismaken van ouders en kind met de mentor. Als mentor wordt zij het aanspreekpunt voor de ouders en het vertrouwde gezicht voor het kind. Tijdens het gesprek op de locatie leert de mentor het kind en de ouders beter kennen. Tijdens deze kennismaking krijgen ouders informatie over de groep, de babyspecialisten op de groep et cetera.

Iedere baby is anders. Iedere baby heeft eigen behoeften en ook een eigen manier om deze behoefte duidelijk te maken. Fysieke veiligheid is een eerste uitgangspunt om voor kinderen een evenwichtige basis te kunnen creëren. Zeker net zo belangrijk is echter de emotionele veiligheid voor een baby. Om zich emotioneel veilig te voelen, moet een baby zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Een dergelijk gevoel ontstaat doordat er op een positieve manier en met respect met de baby wordt omgegaan. In al het handelen blijkt de gerichtheid op het bieden van een positieve en stabiele hechtingsrelatie.

Het is daarbij belangrijk dat een medewerker heel goed kijkt en luistert (Dunstan babytaal; meer informatie) naar een baby en de signalen van de baby kan interpreteren. Daarnaast is het belangrijk dat de medewerker bewust is van sensitiviteit en sensitief handelen. Dit heeft grote invloed op de baby. Tenslotte moet de medewerker in staat zijn, responsief te reageren op de baby. Door op deze manier betekenis te kunnen geven aan de signalen van de baby kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden en de ontwikkeling van het kind

Volg ons op social media:
Kindercentrum De Postboot

Postweg 4
4691 RH  Tholen
T. 0166 – 748 002
E info@depostboot-kinderopvang.nl