Groepen

Onze

Groepen

Onze dagopvang bestaat uit drie horizontale groepen. Een horizontale groep bestaat uit kinderen van dezelfde leeftijd.  Op de groepen zijn altijd voldoende gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig.

Volg ons op social media:
Kindercentrum De Postboot

Postweg 4
4691 RH  Tholen
T. 0166 – 748 002
E info@depostboot-kinderopvang.nl