Financiële informatie

Prijslijst

Via onderstaande link treft u onze prijslijst met daarin de tarieven voor de dagopvang. In de Prijslijst ziet u onze bruto tarieven. Er is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag die u kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Om een indruk te krijgen van uw netto ouderbijdrage kunt u via bovenstaande rekentool een berekening maken van de kosten van de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag die u daarbij van de Belastingdienst Toeslagen kunt verwachten.

Voor overige informatie, het aanvragen en wijzigen van de tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. Op deze site treft u ook alle regels waaraan u zich moet houden om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen. De hoogte van de toeslag is mede afhankelijk van:

  • Het gezamenlijk toetsingsinkomen van beide ouders samen / het toetsingsinkomen van een alleenstaande ouder
  • De hoogte van de toeslag voor het eerste kind is lager dan de toeslag voor het tweede en volgende kinderen
  • Per kalendermaand waarin u heeft gewerkt, kunt u maximaal aanspraak maken op 230 uur kinderopvangtoeslag. Als u 12 maanden heeft gewerkt, dan ontvangt u voor maximaal 2.760 uur (= 12 x 230 uur) kinderopvangtoeslag.

Facturering

Wanneer u reguliere opvang afneemt, ontvangt u onze factuur rond de eerste dag van de maand voor de opvangkosten van de daaropvolgende maand. De betalingstermijn is 30 dagen.
De uren worden per jaar getotaliseerd en gedeeld door 12. Elke maand betaalt u 1/12 deel van de contractprijs, ook gedurende de vakanties. Hoewel het uurtarief van een kleiner pakket hoger is, is het gemiddelde tarief per maand lager, omdat u ook in de vakanties de maandfactuur moet voldoen.

Neemt u flexibele opvang af, dan ontvangt u de factuur rond de eerste van de maand voor de opvangkosten van de voorgaande maand. Op de factuur zijn de afgenomen uren gespecificeerd. De betalingstermijn is eveneens 30 dagen.

Volg ons op social media:
Kindercentrum De Postboot

Postweg 4
4691 RH  Tholen
T. 0166 – 748 002
E info@depostboot-kinderopvang.nl