Compensatie-uren

Aanvragen van extra dagdelen of uren via compensatie-uren

Wij werken niet met ruildagen maar met compensatie-uren. Hierbij kunnen ouders/verzorgers binnen een periode van drie maanden een afwezige dag inzetten tegen een flexibele dag met een sterk gereduceerd tarief, te weten het basisuurtarief dat de Belastingdienst hanteert voor de tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag.

Hoe werken compensatie-uren:
Een kindje is bijvoorbeeld 5 januari 2023 niet naar de opvang geweest.
U heeft in de periode van van 6 januari 2023 tot en met 5 april 2023 (dus binnen een tijdsbestek van 3 maanden) een extra dagdeel of extra uren opvang nodig.
Deze extra benodigde dag/uren vraagt u als flexibele uren aan via ons programma Bitcare.
De groep kijkt of de extra aanvraag mogelijk is. Goedgekeurde uren vindt u terug in Bitcare.
De goedgekeurde compensatie-uren worden via het tarief van de compensatie-uren aan het einde van de maand bij u in rekening gebracht.

Afwezige dagen / dagdelen mogen worden gebruikt, mits deze minimaal één week van tevoren als afwezige dag in Bitcare zijn gemeld. Na 3 maanden vervalt de mogelijkheid om de afwezige dag via compensatie-uren in te zetten.
Het komt wel eens voor dat ouders hun kinderen helemaal niet of vergeten af te melden. Deze dagen kunnen dan niet als compensatie-uren worden ingezet en worden in Bitcare als “onaangekondigd afwezig” geregistreerd.

Voor meer informatie over deze compensatie-uren verwijzen wij u graag naar onze informatiegids.

Volg ons op social media:
Kindercentrum De Postboot

Postweg 4
4691 RH  Tholen
T. 0166 – 748 002
E info@depostboot-kinderopvang.nl