Inschrijven

Inschrijfformulier
0% Compleet
1 of 6
Ik wil mijn kind inschrijven voor *
Neemt uw kind deel aan het rijksvaccinatieprogramma *
Wij kunnen kinderen die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma helaas geen opvang bieden.
Volg ons op social media:
Kindercentrum De Postboot

Postweg 4
4691 RH  Tholen
T. 0166 – 748 002
E info@depostboot-kinderopvang.nl