Kwaliteit

Algemene voorwaarden en kwaliteit

Kinderopvang De Postboot conformeert zich voor wat betreft haar kwaliteit aan de landelijke kwaliteitseisen opgesteld door de branche en de belangenvereniging van ouders (BOINK) en vastgelegd in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.

Op alle dienstverlening van Kinderopvang De Postboot zijn de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang  van toepassing.

Volg ons op social media:
Kindercentrum De Postboot

Postweg 4
4691 RH  Tholen
T. 0166 – 748 002
E info@depostboot-kinderopvang.nl